Nơi nào có em- Demo đàn guitar acoustic Vines VA3912PI
https://www.youtube.com/watch?v=aD5mWHjPIQ8
Sol.G Acoustic
Hotline: 0904 800 811

0 nhận xét: